REFERENCE

Stučni nadzor: Stambena zgrada Rijeka

Stučni nadzor: Stambena zgrada Rijeka

Stučni nadzor: Stambena zgrada Petra Jurčića 6, Rijeka – obnova fasade

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade

Izvođač: JUKIĆ-DAM d.o.o.

Glavni nadzorni inženjer: Matija Domijanić, d.i.g.

Kratak opis: Rekonstrukcija uporabljive građevine – obnova fasadne ovojnice zgrade uz sufinanciranje FZOEU

Tko smo mi?

logo kling doleKARLOLINE - KLing d.o.o. za građevinarstvo Tvrtka je osnovana 1994. godine, a čini ju tim inženjera sa značajnim iskustvom...

Adresa: Markovići 28, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel/fax: 051 227 582 • E-mail: kling@kling.hr
OIB: 74360083856 • MB:  00940569
IBAN: HR0823860021110081027 (Podravska banka)