Upravljanje projektima

Nudimo usluge stručnog vođenja projekata od savjeta vezanih uz izradu projektne dokumentacije, praćenja dinamike realizacije projekta i konzaltinga u sveukupnom procesu.

 • Pružanje usluga upravljanja projektom ˝Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ˝Osojnica˝
 • Usluga upravljanja projektom gradnje tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo – u tijeku
 • Usluga voditelja projekta građenja kod izvođenja građevinskih radova na trajektnom pristaništu nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica
 • Voditelja projekta gradnje Rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab
 • KD VIK Rijeka – Upravljanje projektom “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra” – u tijeku
 • Vođenje građevinskog dijela projekta Objekt: “Dogradnja luke Baška“
 • Usluga voditelja projekta građenja za projekt „Izgradnja trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag“
 • Tehnička i savjetodavna usluga upravljanja projektom ˝Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab – ribarska luka˝
 • Voditelj projekta za objekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Crikvenica
 • Usluga voditelja projekta nad građevinskim radovima projekta: “Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres“
 • Usluga voditelja projekta gradnje na II. fazi rekonstrukcije Luke za javni promet, lokalnog značaja Klenovica
 • Usluga voditelja projekta gradnje na rekonstrukciji i uređenju Ribarske obale i gata, faza B1, luka Njivice, otok Krk
 • Usluge tehničke podrške i upravljanja projektom rekonstrukcije sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića i rekonstrukcije i dogradnje NUS-a – u tijeku
 • Upravljanje projektom – poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije – Rijeka – II faza – Adamićeva ulica – u tijeku
 • Vodovod Pula ex Pragrande – Usluge upravljanja projektom gradnje u fazi izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje na području naselja Dolinka, Valdebek i Busoler
 • Usluga upravljanja projektom na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu građenja građevine komunalne infrastrukture ceste (nerazvrstana cesta) –rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, faza: dionica Mladenići-Ronjgi
 • Usluga vođenja projekta na izgradnji Dječjeg vrtića u Omišlju sa pristupnom prometnicom
 • Usluge vođenja projekta na izgradnji I. faze TC Špansko (Z-CENTAR) u Zagrebu
 • Usluga voditelja projekta gradnje na energetskoj obnovi zgrada osnovnih škola, grupa IV., Osnovna škola Petar Zrinski Čabar
 • Usluga voditelja projekta na energetskoj obnovi višestambene zgrade Save Jugo Bujkove zgrade u smislu izvođenja radova radi provedbe građevinskih mjera uštede energije