Projektiranje

Izrada rješenja i projekata za različite namjene.

U području projektiranja možemo ponuditi:

 • projekte postojećih stanja za sve vrste građevina;
 • elaborate etažiranja;
 • projekte prometnih rješenja;
 • idejne i glavne projekte
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za prometnice i infrastrukturu servisne zone Poreč – područje III – faza II
 • Usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije unutarnjih prostora Dom kulture u Čavlima / 07/2022
 • Pružanje usluge izrade idejnog projekta igrališta NK Grobničan i ishodovanje lokacijske dozvole
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta NK Naprijed Hreljin
 • Izrada glavnog projekta dogradnje luke Slana (ŽLU Crikvenica)
 • Pružanje usluge izrade glavnog projekta za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na području naselja Vinež
 • Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije pomoćnog igrališta u Žuknici, na k.č. broj 2673, k.o. Kostrena Lucija
 • Usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije gradskog nogometnog stadiona u Labinu
 • Izrada glavnog projekta za Reciklažno dvorište i garažu u Novom Vinodolskom
 • Izrada glavnog projekta prometnice u naselju Fratrici, Umag
 • Izrada i izmjena dopune projekta prometnice turističkog naselja, oborinska, fekalna i bujična odvodnja građevine: Izgradnja ceste „A“ i ceste „B“ (DPU centar Klenovice)
 • Usluga izrade izvedbenog projekta – rekonstrukcija pješačke površine i izgradnja zamjenske prateće građevine – placa Njivice
 • Usluga izrade glavnog projekta za slobodnostojeću poslovnu zgradu
 • Izrada idejnog projekta sportske dvorane na Bahalinu
 • Pružanje usluge izrade projektne dokumentacije glavnog projekta Doma kulture u Čabru i malonogometnog igrališta sa atletskom stazom
 • Usluga izrade glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade javne namjene ˝BOĆARSKI CENTAR POVEŽICA˝, Rijeka,
 • Usluga izrade glavnog projekta za povećanje energetske učinkovitosti zgrade Hrvatskog narodnog doma u Dramlju
 • Usluga izrade glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića ˝PJERINA VERBANAC“ Labin