Procjene nekretnina

U našoj listi radova ističemo procjene vrijednosti nekretnina raznih gradova, općina, komercijalnih banaka i hotela.