REFERENCE

Stručni nadzor: Rekonstrukcija ceste Platak i izgradnja parkirališta

Stručni nadzor: Rekonstrukcija ceste Platak i izgradnja parkirališta


Investitor:
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Izvođač: GP KRK d.d., GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.

Glavni nadzorni inženjer:
Marin Biuk, mag.ing.aedif.

Početak i završetak izgradnje: 09/2013 – 10/2014

Kratak opis: Rekonstrukcija infrastrukturnih građevina parkirališta i dijela županijske prometnice sportskog centra Platak.

Tko smo mi?

logo kling doleKARLOLINE - KLing d.o.o. za građevinarstvo Tvrtka je osnovana 1994. godine, a čini ju tim inženjera sa značajnim iskustvom...

Adresa: Markovići 28, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel/fax: 051 227 582 • E-mail: kling@kling.hr
OIB: 74360083856 • MB:  00940569
IBAN: HR0823860021110081027 (Podravska banka)