REFERENCE

Stručni nadzor: sanacija kolnika

Stručni nadzor: sanacija kolnika

Investitor: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
Izvođač: L.E.-M.I.L.  d.o.o.
Glavni nadzorni inženjer: Domagoj Mataija, mag.ing.aedif.
Početak i završetak građenja: 11/2016-12/2016
Kratak opis: Sanacija kolnika na LC 58097; dionica D 100 - Orlec

Tko smo mi?

logo kling doleKARLOLINE - KLing d.o.o. za građevinarstvo Tvrtka je osnovana 1994. godine, a čini ju tim inženjera sa značajnim iskustvom...

Adresa: Markovići 28, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel/fax: 051 227 582 • E-mail: kling@kling.hr
OIB: 74360083856 • MB:  00940569
IBAN: HR0823860021110081027 (Podravska banka)